Brandweer Dorst is de instantie die zich bezighoudt met het redden van mens en dier en het voorkomen en bestrijden van brand alsmede het verlenen van hulp bij ongevallen. Tot onze taken behoren ook voorlichting, controle op preventieve maatregelen, brandbestrijding en rampenbestrijding. De Brandweer Dorst beschikt over een wagen die vuurrood van kleur is. Daarnaast is het voertuig voorzien van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties strepen, die in het leven zijn geroepen om de herkenbaarheid te vergroten. Ons voertuig is uitgerust met een blauw zwaailicht en een tweetonige hoorn.

Brandweer Dorst is op zoek naar vrijwilligers om het korps aan te vullen. Heb je interesse in de brandweer, wil je wat doen voor de maatschappij….Woon en/of werk je in Dorst, ben je tussen de 18 en 40 jaar oud, sportief, stressbestendig en praktisch ingesteld? Vul dan hier het vrijwilliger formulier in.

Brandbestrijding is van oudsher een taak van de gemeentebesturen. Dit is dan ook vastgelegd in de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) van 2010. Gemeentelijke brandweerkorpsen werken samen in “regionale brandweren”. Op deze manier kunnen ze bepaalde taken efficiënter uitvoeren. Regionale brandweren richten zich primair op de voorbereiding van de rampenbestrijding, en kunnen bij grote incidenten en rampen snel over voldoende mensen en middelen beschikken, door middel van een gemeenschappelijke meldkamer. In meerdere regio’s zijn de gemeentelijke brandweertaken overgenomen door de regionale brandweer. Hiermee wordt een efficiëntere aansturing beoogd en kunnen meer taken gezamenlijk worden opgepakt. De brandweer Dorst heeft een strakke, hiërarchische commandostructuur. Dit stelt ons brandweerkorps in staat om daadkrachtig en georganiseerd op te treden en samen te werken met andere brandweerkorpsen of met andere instanties zoals politie en ambulancedienst.

 

BRANDWEER DORST
Regio: Midden- en West- Brabant - Cluster: Noord - Gemeente: Oosterhout - Plaats: Dorst - Provincie: Noord Brabant
Voertuignummer: 20-5332 - Korpssterkte: 16 man - Soort: Vrijwillig

Kapelerf 4-6, 4849DZ Dorst
Tel: 0161-412717 - contact: info@dorstblust.nl

Ploegleider: Simon Frijters